Skládka odpadu

Od pondelka 11.05.2020 skládka prevádzkuje v riadnom režime.

Skládka odpadu