Skládka odpadu

Príjem odpadu na skládku od iných subjektov než sú obce Združenia je možný len po odsúhlasení prevádzkovateľom skládky. Skládkovanie je možné len pre subjekty nachádzajúce sa na území členských obcí Horného Žitného ostrova.