Zoznam obcí

OBEC STAROSTA TELEFÓN E-MAIL
Šamorín Gabriel Bárdos 5900 417, 418 primator@samorin.sk
Kvetoslavov Zoltán Sojka 562 50 36, 50 66 obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk
Báč Vonyiková Helena 559 82 39 urad@obecbac.sk
Blatná na Ostrove Földváryová Terézia 559 81 15 obec@blatnanaostrove.sk
Kyselica Erika Orosz Ágoston 559 88 39 obeckyselica@gmail.com
Rohovce Horváth Eugen 559 82 27, 559 85 04 ocurohovce@stonline.sk
Trnávka Horváth Attila 559 81 06 koleszarova@obectrnavka.sk
Veľká Paka Ivan Seňan 558 67 01, 05 referent@velkapaka.sk
Hviezdoslavov Marek Kúdela 562 50 35 ocu-hviezdoslavov@stonline.sk
Štvrtok na Ostrove Őry Péter 569 35 01, 24, 560 1532 starosta@ocustvrtok.sk
Hubice Hanic Jozef 569 35 08 obechubice@stonline.sk
Zlaté Klasy Ottó Csicsay 591 24 04, 591 24 01 otto.csicsay@obec.zlateklasy.sk
Lehnice František Szitási 558 61 17, 27 starosta@lehnice.sk
Mierovo Katarína Janikovicsová 569 35 03 starosta@mierovo.sk
Oľdza Tibor Mészáros 569 24 77 ou.oldza@stonline.sk
Blahová Alfréd Kuczman 558 71 01, 558 71 08 obecblahova@centrum.sk
Čakany Lívia Bugárová 569 35 13 ocucakany@stonline.sk
Macov Láníková Ľudmila 559 81 08 macov@mail.t-com.sk
Janíky Lajos Berner 569 21 79 obec@janiky.sk
Bellová Ves Morihlatko Miriam 558 71 26 obecbellova@gmail.com
Nový Život Tibor Fehér 569 24 73, 4071, 552 novyzivot@novyzivot.sk
Hamuliakovo Jozef Schnóbl 02/45 98 8009, 128, 131 ocuhamuliakovo@madnet.sk
Kalinkovo Michal Poláček 02/45 98 9206 starosta@obeckalinkovo.sk
Miloslavov Milan Baďanský 02/45 98 7228, 7306 obec@miloslavov.sk
Dunajská Lužná Štefan Jurčík 02/45 98 0228, 719, starosta@dunajskaluzna.sk
Rovinka Milan Kubeš 02/45 98 5218, 5318 milan.kubes@gmail.com
Tomášov István Pomichal 02/45 95 8130 starosta.pomichal@tomasov.sk
Horný Bar Štefan Bodó 559 71 14 ouhornybar@stonline.sk
Potônske Lúky Ladislav Varga 558 71 81 potluky@post.sk
Horná Potôň Tivadar Sidó 554 32 36 starosta@hornapoton.sk
Trstená na Ostrove Zuzana Bónová 554 71 22 starosta@trstenanaostrove.sk