Skládka odpadu

Skládka Čukárska Paka

Majteľ a prevádzkovateľ skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad je Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Spádová oblasť pre zneškodnenie odpadov na skládke je 31 samospráv na území Horného Žitného ostrova s celkovým počtom obyvateľov 61.032 k 31.12.2019.

Skládka odpadu Čukárska Paka